Giełda Papierów Wartościowych bardziej liberalna. Alerty dla najtańszych spółek

gpw lista alertow

Na listę alertów GPW nie będą już trafiać wszystkie spółki, których cena w ostatnim kwartale wyniosła poniżej 50 groszy. Aby dostać się na niechlubną listę ostrzeżeń, średni kurs spółki w poprzednich trzech miesiącach będzie musiał być niższy niż 10 groszy.

Przypomnijmy: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 4.03.2019 roku można notować instrumenty finansowe z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Teraz zmian dokonano także w zasadach kwalifikacji akcji spółek do Listy Alertów. 

Strefa Niższej Płynności także zostanie zmieniona. Za spółki, które spełniają jej założenia, uznane zostaną takie, które na większości sesji (połowa + jedna sesja) w ostatnich trzech miesiącach nie były atrakcyjne wśród inwestorów i właściciela zmieniły akcje w mniej niż pięciu transakcjach dziennie. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ile akcji zostało w tych transakcjach sprzedanych i kupionych, więc wciąż istnieje zagrożenie, że część osób może chcieć dokonywać niewielkich transakcji tylko po to, by spółka nie trafiła na listę alertów.
Dodatkowo, każda spółka, która trafi do Strefy Niższej Płynności, będzie mogła przystąpić do Programu Wspierania Płynności.  

Zmiany na GPW uzgodnione z emitentami

„Zgodnie z zapowiedziami, Giełda Papierów Wartościowych dokonała kompleksowej analizy wpływu nowych kroków notowań na wszystkie obszary związane z obrotem giełdowym. Jej wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wprowadzonych zmian na zmienność kursów oraz efektywność wyceny spółek groszowych, dlatego Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o obniżeniu do 10 groszy progu groszowości przy kwalifikacji akcji do Listy Alertów. Zmiany w zasadach kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności  były konsultowane z członkami giełdy pełniącymi funkcję animatora rynku. Przewidzieliśmy również odpowiednio długi okres dostosowawczy dla emitentów i animatorów” – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Zmiany wchodzą w życie 01.01.2020 roku. Pierwszą Listę Alertów oraz to jakie spółki trafiły do Strefy Niższej Płynności poznamy na koniec marca 2020 roku. Podczas ostatniego ogłoszenia, które miało miejsce na koniec września 2019 roku na Liście Alertów było 38 spółek, a w Strefie Niższej Płynności znalazły się 63 firmy. Aż 157 emitentów uczestniczy obecnie w Programie Wspierania Płynności na GPW.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *